miércoles, 23 de julio de 2014

Resolución Comisión TFG: cualificacións xullo


Os alumnos matriculados en TFG poden acceder na plataforma FAITIC á resolución da Comisión de TFG na que se ratifican as cualificacións outorgadas polos tribunais. Se algún alumno desexa presentar unha reclamación debe colgar un escrito, argumentando os motivos do seu desacordo coa cualificación, no apartado de Exercicios da plataforma FAITIC. O prazo remata o 28 de xullo.

jueves, 3 de julio de 2014

Resolución comisión TFG 2 de xullo

Está publicada na plataforma FAITIC, para os alumnos matriculados na materia, a resolución da Comisión de TFG de 2 de xullo, na que se asignan os traballos que se defenderán nesta convocatoria aos tribunais.